แบบฟอร์มบริจาค
ศาลเจ้าพ่อพญาแลหลังใหม่

บาท

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ : ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307 -3-17295-5
ในนาม ("เงินสมทบทุนสร้างศาลเจ้าพ่อพญาแล")