แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นสนามสอบในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวช. และ ปวส.

  • ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย

Your email address will not be published. Required fields are marked *