กิจกรรม อนุรักษ์และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีการศึกษา 2565

        วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม อนุรักษ์และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยนายประสิทธิ์  ทองรัศมีและคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมครั้งนี้

Your email address will not be published. Required fields are marked *