จัดเตรียมโรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม สำหรับการเรียน IOT 

คณะครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเตรียมโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มไว้สำหรับการเรียน IOT โดยใช้สถานที่ด้านหลังแผนกในการดำเนินการในครั้งนี้

Your email address will not be published. Required fields are marked *