นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565

ในกิจกรรมกีฬาภายในของวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ มีกิจกรรมการเดินขบวนนักกีฬา โดยเริ่มเดินทางจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เเละเดินมายังวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในนามตัวแทนคณะสีฟ้าได้เข้าร่วมขบวนในครั้งนี้ ในชื่อขบวน “แห่นาคโหด” และยังได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในประเภทกีฬาต่างๆ

Your email address will not be published. Required fields are marked *