นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประกวดกระทงในกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี

เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี 2565 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิได้จัดกิจกรรมวันรอยกระทงประจำปี และได้จัดการประกวดแข่งขันกระทง ซึ่งนักเรียน นักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำกระทงเข้าร่วมการเเข่งขันในครั้งนี้ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขึ้นรับมอบรางวัลจากนายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Your email address will not be published. Required fields are marked *