พิธีไหว้ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูเนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2565

Your email address will not be published. Required fields are marked *