เปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า 

ประจำปีการศึกษา 2566

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 29 ธ.ค.2565

   • ระดับปวช.
    ☑️สาขางาน คอมพิวเตอร์ Game graphic และ Animation
    ☑️สาขางาน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่

   • ระดับปวส.
    ☑️สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

  Your email address will not be published. Required fields are marked *