โครงการสนับสนุนเพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี(Hero Team)

โครงการ Hero Team ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารบริษัท ทินิคอร์น จำกัด (TINICORN .CO.,LTD.) เพื่อเป็นการบ่มเพาะผู้เรียนให้มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และได้มอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

Your email address will not be published. Required fields are marked *